Com pensem?

Reconèixer el que es fonamental es imprescindible per gestionar alló que es secundari amb faciitat:

 

Com es pot veure en el quadre que segueix la capacitat del gestor per encertar quin serà el millor actiu és molt baixa. 

 

 

 

Per aixó, i per aconseguir els objectius, construim carteres diversificades que inverteixen globalment en totes les classes d'actius.

Ens centrem en el disseny i implementació de les estratègies óptimes que maximitzin el biinomi rendibilitat/risc per a cada horitzó temporal. Per aixó hem desenvolupat un alt grau de coneixement en la distribució d'actius i en la selecció de les inversions.