PENGUIN GLOBAL FUND SICAV

RV Mixta Internacional

Adquantid PENGUIN GLOBAL FUND és una SICAV luxemburguesa en format SIF (Specialized Investment Fund).

Té una exposició màxima a renda variable del 40%-60%, amb un escenari central del 50% i una vocació global.

PENGUIN té un objectiu de rendibilitat de Euribor 12m + 450 punts bàsics amb una volatilitat mitja inferior al 10%,

És adequat per clients moderats i un horitzó temporal mínim de 5 anys.