GINVEST MEDITERRANEO AHORRO FI

RF Mixta Internacional

Es tracte d'un fons mixte de renda fixe amb vocació global i una exposició màxima a la renda variable del 25%.

L'objectiu de rendibilitat del fons és Euribor 12m + 250 punts bàsics, amb una volatilitat mitja inferior al 5%

El fons es adequat per clients de perfil conservador amb un hortizó temporal no inferior a 3 anys