Vehicles d'inversió

Des de la plena independència en la presa de decisions i com a conseqüència de la necessitat de donar cobertura a un segment de clients on la gestió individualitzada no seria eficaç en costos, neix el projecte per assessorar a Institucions d'Inversió Colectiva. En aquests vehicles d'inversió volem  reflectir els més de 20 anys d'experiència del nostre equip en l'assessorament institucional.

Entenem que qualsevol procés exitós d'inversió ha de centrar-se en aspectes metodològics aplicats amb rigor i disciplina,  evitant caure en la improvisació subjacent a la suposada capacitat de "predir" la direcció dels mercats.

Els Fons i SICAV's assessorats per Ginvest pretenen traslladar tota la metodologia aplicada a la nostra EAFI a qualsevol inversor, independentment del seu import, amb un objectiu clar i, sobretot, una comunicació transparent i explicativa.