Planificació financera

Des de Ginvest EAFI el podem ajudar a dissenyar una planificació a mida per vostè i la seva família, fonamentada en 4 pilars bàsics:

    • Ingressos: anàlisi de la tributació per optimitzar la fiscalitat.
    • Patrimoni: protegir i optimitzar una estructura patrimonial adequada.
    • Jubilació: creació i optimització del rendiment complementari  necessari.
    • Successió: elaboració d’un protocol d’actuació adaptat a cada família.