Assessorament financer

Evitar processos de discussió subjectiva i fer servir una metodologia clara, ordenada i disciplinada són els nostres arguments per iniciar el procés d’assessorament.

No ens dediquem a pronosticar l’evolució dels mercats ni a improvisar en funció de la conjuntura econòmica. Dediquem el nostre temps a estudiar les diferents classes d'actius, les seves interrelacions i a dissenyar carteres amb objectius clars, específics i quantificables.

La nostra  visió dels mercats, que s'aplica tàcticament a les carteres, mai ha de posar en risc l' estratègia establerta per cada client.

Només amb un bon disseny i un seguiment perfectament definit es podrà maximitzar la probabilitat de guany el l’horitzó temporal  establert .

La nostra metodologia defineix els objectius dels nostres clients amb la utilització de l´acrònim anglès  “SMART”: 

 

  • (Specific) Es poden definir i especificar
  • (Measurables) Possibles de quantificar
  • (Achievable) Possibles d’aconseguir
  • (Realistic) Realistes
  • (Time bound) Definició del període de realització

Invertir en metodologia permet:

  • Millorar les rendibilitats a llarg termini
  • Minimitzar els riscos de la cartera
  • Reduir les despeses
  • Eliminar  els errors greus

 

"Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix"               A. Einstein