Filosofia

Des de la perspectiva que ens donen més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de la gestió institucional, només coneixem una forma d’afrontar amb èxit qualsevol procés d’inversió.

El disseny i gestió de la cartera ha d’estar cimentat en una metodologia ordenada, sòlida, i disciplinada que maximitzi les probabilitats d’èxit en l’horitzó temporal recomanat i en base a objectius ben quantificats.

Tot això,  en un marc de transparència en costos de servei i productes.

 

La nostra metodologia queda centrada en els següents punts:

  • Constitució  d'objectius clars, quantificables i horitzó temporal per assolir-los.
  • Disseny estratègic de la cartera i establiment de límits de risc.
  • Avaluació i quantificació de resultats absoluts i relatius.
  • Plans definits per a la presa de decisions tàctiques.