Empresa

Conèixer a fons les circumstàncies, necessitats i desitjos dels nostres clients és el primer pas per dissenyar una estratègia patrimonial a mida, capaç d’organitzar, protegir i augmentar el seu patrimoni.

Ginvest Patrimonis EAFI, és una empresa d’assesssorament financer independent autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i registrada amb el nº 114 en el Registre Oficial d’Empreses d’Assessorament Financer.

Proporcionem solucions personalitzades en la planificació i l’assessorament integral del patrimoni dels nostres clients. Pensem que la inversió ha d’ajustar-se a les seves necessitats, comptar amb els millors gestors i gaudir de les entitats financeres més adequades.

La composició accionarial de l'empresa, 100% propietat dels directius, ens permet actuar sense conflictes d'interès, transparència en costos i amb total independència en les nostres decisions.