EAFI

Les EAFI apareixen a Espanya a la Llei 47/2007, on es regula la prestació del servei d’assessorament financer. Amb aquesta llei s’homogeneïtza l’assessorament financer en l’àmbit de la Unió Europea, activitat que ja era reconeguda a la major part de països, i on la figura de l’assessor financer independent  té una llarga tradició.

Oferim serveis d’assessorament financer. No substituïm la figura del banc, que sempre serà necessària, sinó que la complementem afegint valor als nostres clients.

Utilitzem les nostres capacitats per ajudar als nostres clients a aconseguir els seus objectius patrimonials, buscant l’excel·lència en l’assessorament financer.

Per aconseguir tot això es requereix d’un servei professional i discret, amb un equip multidisciplinari, que ens permeti afrontar tots els aspectes relacionats amb l’assessorament del patrimoni en un món en constant evolució.